EEVA naistekas

Esmaspäev, 26. October 2020

Last updateR, 13 Jul 2018 9pm

 • Registreeri
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  * kohustuslikud väljad

Mis on REIKI?

Mkao Usui

Reiki on jaapanikeelne sõna. Missis Hawayo Takata tõlkes tähendab see universaalset eluenergiat. Reikit nimetatakse ka kosmose eluenergiaks, jumalikuks energiaks, armastuse energiaks. Universaalne tähendab, et ta on kõikjal ja vabalt kättesaadav. Meil kõigil on reiki energiat, mis annab, säilitab ja kannab elu. Võib öelda, et igal inimesel on reiki energia, kuid kõikidel ei ole osadust Usui loodusliku tervendussüsteemiga.

Usui tervendussüsteemis annab õpetaja pühitsuste kaudu õpilastele võimaluse liituda selle eluenergiaga. Reiki vahendajad (praktikud) on kanalid eluenergia ja kliendi vahel. Kontakti saamiseks asetatakse lihtsalt käed kehale kindlatele positsioonidele. Algab tervenemine füüsilisel tasandil ning taastub tasakaal isiksuse emotsionaalsel, vaimsel ja hingelisel tasandil.

Religioonidest ja uskumustest sõltumatu Usui tervendussüsteem hõlmab 4 aspekti ja 9 elementi, mille väljundiks on käed-peal-tervendustehnika. Reiki - universaalne eluenergia - voolab läbi kanaliks oleva praktiku käte ja tervendab praktikut ennast või teisi. Tulemuseks on tervis, hea enesetunne ja tasakaal nii füüsilisel, emotsionaalsel, hingelisel kui vaimsel tasandil. Reiki ei pane diagnoosi, ta toimib haiguse põhjust kõrvaldava tervendustehnikana. Reiki energia on intelligentne energia, ta suundub just sinna, kuhu vaja, tervendades kogu süsteemi.

Dr Usui sai erilise kingituse osaliseks: temast sai kõrgelt kontsentreeritud universaalse eluenergia vahendaja. Inimene, kes kord on saanud reiki pühitsused, ei kaota enam oma võimet reiki energiat vahendada. Pruugib tal vaid asetada käed enda või mõne teise inimese (looma, taime, ka masina või seadme) peale, kui tervistav energia hakkab voolama. Erinevus tavalisest kätega tervendamisest seisneb selles, et reiki energia vahendaja mitte ei anna oma energiat, vaid saab ka ise seansi ajal tervendavat energiat. Seega on pühitsus maagiline kingitus. Reiki energiat võib vahendada vaid siis, kui klient seda soovib. Paluja ei pea reikisse uskuma, piisab vaid siirast soovist proovida.

Usui Shiki Ryoho kolm astet
Reiki I astme pühitsused on juba iseenesest tervendavad ning pühitsetu võib kohe ka teisi tervendama hakata. 21-päevase enesepuhastusperioodi jooksul soovitatakse siiski tegelda iseendaga, jälgida endas toimuvaid protsesse ja muutusi.

I ja II astme pühitsuste vahele peab jääma 6 kuud. See aeg on kaitseks õpilasele, et ta suudaks vastu võtta temas toimuvaid muutusi ning mõistaks, et ollakse pika ja huvitava tee alguses.

Reiki II astme pühitsus lisab võimaluse tervendada vahemaa tagant ületades aja ja ruumi tavatähenduse. Pühitsetule antakse edasi kolm reiki sümbolit, mida hakatakse teadlikult kasutama. Uus olukord võimaldab töötada enda ja ka kliendi alateadvusega lahendamaks sinna kuhjunud probleeme.

I astme ja reikimeistri taseme vahele mahub aastaid, minimaalselt aga kolm aastat. Meistrikandidaat peab mõistma süsteemi ning oma kohustusi. Ettekujutus ei pruugi ühtida sellega, mis kaasneb tegelikult reikimeistriks saamisega.

Meistri-õpetaja tase. Meister õpetab Usui tervendussüsteemi edasi suulise traditsiooni vaimus. Meister-õpetaja on sidunud oma elu reikiga, viies läbi kursusi ning tehes abivajajatele tervendavaid seansse.

Kursusi läbi viies on võimalik olla üdini ühenduses armastuse energiaga. See pole võrreldav mitte millegi teadaolevaga. Linde Toompuu sõnul on see eneseavastamise, ülesehitamise ja kasvamise tee.

Kuidas reiki energiat kasutada?
Esmajoones keskendub reiki enesetervendamisele. Igapäevane enesele käte pealepanek ehk seanss on ideaalne sagedus, sest reiki energia toimib 24 tundi. See tasakaalustab ja tugevdab inimese füüsilisi võimeid, suurendab vastupanuvõimet haigustele, õpetab lõdvestumist ja tõstab eneseteadlikkust; vaigistab ja toidab vaimu; avab elukeskkonna olemuse sügavamad seosed. Siis alles jõuab abistamise järg perekonnaliikmete ja sõpradeni.
Reiki tervendusprotsess kujutab endast käte pealepanekut kliendi kehal kindlatele kohtadele ja kindlas järjekorras. See võimaldab energia liikumist läbi praktiku käte. Reikit võib kasutada igas olukorras. Niipea kui käed peale panna, hakkab energia voolama.

Üheksa elementi
1. Pühitsused (initiations)
2. Tervendamise (treatment) põhimõte
3. Sümbolid (symbols)
4. Suuline traditsioon (oral tradition)
5. Ajalugu (history)
6. Vaimne koolkond (spiritual lineage)
7. Raha (money) ehk energiavahetus
8. Õpetamise vorm (form of teaching)
9. Vaimne õpetus (spiritual precepts) - viis printsiipi

Kõik elemendid on võrdselt tähtsad. Ühtki neist ei tohi alahinnata ega muuta. Ka näiteks tuuleveski on süsteem, kus tuuleenergiat kasutatakse kindlal eesmärgil (vee pumpamiseks, elektri tootmiseks, teradest jahu jahvatamiseks jne). Kui eemaldada tuuleveskilt mingi oluline osa (tiivad, ülekandemehhanism või veskikivid), siis ei täida ta enam oma ülesannet. Samuti ei tohi muuta, asendada või üldse eemaldada ühtegi elementi Usui süsteemist, vastasel korral pole see enam Usui tervendussüsteem.

Pühitsused: I astmel 4, II astmel 1 ja meistriastmel 1
Pühitsused on unikaalsed. Meistri poolt tehtavad pühitsused ühendavad õpilase reiki energiaga, temast saab kanal energia vahendamiseks. I astme puhul vahendatakse reiki tervendavat energiat käed-peal-tehnikaga, II astmel lisandub ka vahemaa tagant tervendamise võime ning meistriastmes õpetatakse välja uusi õpilasi.

Tervendamise põhimõte:
12-14 käte positsiooni, neli seanssi järjestikustel päevadel, edasi kord nädalas või vastavalt vajadusele. Miks just neli päeva järjest? See on maagiline number: I astmel on neli pühitsust, kätepositsioonidki käivad neljakaupa (4 pea- ja ees- ning 4-6 seljapositsiooni). Parim lahendus on muidugi igapäevane seanss kuni tervenemiseni. Keha vajab tasakaalu taastamiseks palju energiat. Neli järjestikust päeva võimaldavad praktikul saada lisainformatsiooni kliendi olukorrast. Selle najal oskab ta otsustada, millise intervalliga tuleks seansse jätkata. Teisest küljest tekib ka kliendil arusaamine reiki energiast ja selle mõjust ning muutustest endas.

Sümbolid: 3 + meistri sümbol
II astmes õpetab meister õpilasele sümboleid ja nende kasutamist. Meistriastmel õpitakse selgeks meistrisümbol ning pühitsuste läbiviimine. Sümbolid on pühad ning nende saladust tuleb hoida ja kaitsta nagu oma kõige sügavamat saladust, mis aitab püsima jääda.

Suuline traditsioon
Suuline traditsioon on energia ülekanne ja õpetamine otsese kontakti kaudu reikimeistri juures. Energia ülekanne toimub tervendustehnika õpetamise, pühitsuste, reiki ajaloo tutvustamise, samuti õpilaste küsimustele vastamise ja nendega koos olemise kaudu. Energia ülekandumiseks on sõnadest olulisem suhtlemine ja õhkkond, mille tekitab meister oma kohalolekuga. Rituaalne pühitsus võimendab osadust. Mitmed elemendid Usui tervendussüsteemi praktikas sisaldavad osaduse kogemist: käed-peal-seanss, sümbolite kasutamine, praktikute omavaheline kogemuste vahetamine ja lihtsalt koos olemine. Suulise traditsiooni tähenduse mõistmise kaudu hakatakse nägema suhtlemistasandeid, millest varem polnud aimugi. Arusaam, et kõike polegi võimalik mõista, tuleb hiljem, vaimse kasvamise käigus. Seega pole praktika ainult käte pealepanemine, see on ka iseenese ja teiste kuulamine ning osaduse loomine igapäevase suhtlemise teel.

Algselt tähendas suuline traditsioon kirjasõna puudumist reiki kohta. Esimene reikiraamat, Blue Book (Reiki Alliance'i väljaanne, 1985), oli mõeldud kingituseks I ja II astme kursuslastele. Täna võib küsida: kas raamatute ilmumine reiki kohta tähendab suulise traditsiooni nõude rikkumist? Küsime vastu: kas raamatud mõjutavad praktilist tegevust või õpetamist-õppimist? Tõenäoliselt mitte. Reiki tegijale jäävad sümbolid ja pühitsused, mida ta saab ainult meistrilt või ülemmeistrilt. Raamatud jagavad meistriga vaid õpetuse formaalset osa - praktiseerimist (Phyllis Lei Furumoto & Paul Mitchell, 1995).

Ajalugu
Ajaloost annab meister ülevaate esimese astme kursusel. Meister jutustab loo reikist, nagu ta kuulis seda oma õpetajalt. Siin pole kohta faktidel ega daatumitel, tähtis on vaid loo jutustamine, osasaamine kõrgema energiaga täidetud õhkkonnast kursuste ajal. Ajalugu jätkub ning iga õpilane muutub osaks sellest.

Vaimne koolkond (Usui - Hayashi - Takata - Furumoto)
Reiki kohta öeldakse, et ta on niisama vana kui inimkond. Nime - Usui looduslik tervendussüsteem - sai ta Mikao Usuilt. Usui järeltulija Chujiro Hayashi, praktiseeris ja õpetas välja uusi praktikuid oma kliinikus Tokyos. Sellesse kliinikusse sattus 1936. aastal Hawayo Takata, kes oli tulnud Hawaiilt kodumaale Jaapanisse oma haigusi ravima. 1938. aastal pühitses Hayashi Hawayo Takata reikimeistriks. Temast saigi järgmine, kolmas ülemmeister, kelle teeneks on reiki viimine läände. Enne oma surma valis ta järgmiseks ülemmeistriks oma tütretütre Phyllis Lei Furumoto, kes jagab täielikult ta arusaamu.

Raha ehk energiavahetus
See on üks võimsamaid elemente just sellepärast, et me ei ole õppinud seda õigesti väärtustama. Ta õpetab vastu võtma raha, samuti armastuse energiat. Küsitakse, miks peab reiki eest maksma, kui seda on kõikjal.

Maksma peab reiki praktikule tervendamiseks kulunud aja eest ja reikimeistrile kursuste läbiviimise eest. Raha sümboliseerib energiavahetust, mis tähendab, et väärtustame selle, mida saame. Me respekteerime andi ja andjat ning näitame sellega üles tänulikkust. Kes ei suuda töö eest raha küsida, sellel on probleeme ka vastuvõtmisega. Raha vastuvõtmises pole midagi taunitavat. Oluline on, kuidas me seda kasutame. Reikit praktiseerides saame ühelt poolt tervendamise, armastuse energia, rahu ja tõe kanaliks ning teiselt poolt saame ka raha ja materiaalse õnnistuse.

Andmisega teeme ruumi vastuvõtmisele, see on andmise-võtmise universaalne reegel. Mida enam väärtustame ennast, reikit, oma andeid ja aega, seda enam oskame väärtustada ka teisi, nende tööd ja aega. Isetu teenimine tähendab enda vabastamist negatiivsest energiast ning koostööd universumi positiivse energiaga. See peegeldab armastust, rahu ja harmooniat kõikjal, kus viibime. Seda tundes suureneb ka turvatunne, rahu ja tänulikkus reiki teenimisel raha küsides. Armastuse, energia ja raha kolmnurga mõistmine on väga oluline. Need kolm peavad olema liikumises. Reiki on tasuta, maksab vaid meistri ja praktiku aeg.

Õpetamise vorm
Õpetamise vorm on traditsiooniline. I astme kursust alustab meister suulise traditsiooni vaimus ajaloo tutvustamisega ja küsimustele vastamisega. Loodud õhkkond ühendab meistrit ja õpilasi nähtamatu sidemega, mille tulemuseks on viljakas koostöö. Edasi õpitakse selgeks kätepositsioonid ja proovitakse neid enda ja kursusekaaslaste peal. Meister viib läbi pühitsused, mis annavad võime reiki energiat edastada. II astme kursustel õpetab meister reiki kolme sümbolit ning nende kasutamise võimalusi.

Vaimne õpetus - viis printsiipi
Mikao Usui sõnastatud printsiibid tuletavad meelde, et elada tuleb teadlikult: mitte muretseda, mitte vihastada, õppida austama, tuleb töötada ausalt ja olla tänulik olemasoleva eest. Printsiibid sarnanevad kümne käsuga või moraalinormidega (näiteks kohtle teisi nii, nagu sa tahad, et sind koheldakse). Printsiibid püstitavad meile eesmärgid. Edasi sõltub meist endist, kas ja kuidas me tulemusteni jõuame. Meil on olemas käed praktiseerimiseks ja abiks süvenev suhe reiki energiaga. Printsiibid õpetavad meid elama vennalikus rahus ja üksteisemõistmises; olema tolerantsed suhetes teistega; rahustavad meie mina mures ja vihas; õpetavad meid olema rahul sellega, mis meil on, ning liikuma edasi oma vaimse kasvamise teel. Need viis reiki printsiipi toetavad tervist, aitavad teha otsuseid ja valikuid ning toimivad vaimse ja moraalse teejuhina.
Viis printsiipi
1. Vähemalt täna ära muretse
2. Vähemalt täna ära vihasta
3. Austa oma vanemaid, õpetajaid ja eakaid inimesi
4. Tee oma tööd ausalt
5. Näita tänulikkust igale elavale hingele

Ära muretse! Võta endale pisike eesmärk - vähemalt täna mitte muretseda! Mure võib olla tõeline aga ka ettekujutuse vili, mõistuse sünnitis. Mure vastand on lootus ja usaldus. Looda elust parimat. Kui tuleb ette midagi ootamatut, on oluline teada, et see on selles olukorras parim, ka siis, kui on äärmiselt negatiivne. See on õppetund. Täna selle eest, kui see on möödas ning sa võid minna edasi oma teel.

Ära vihasta! Viha on energiat rööviv emotsioon. See võib vallanduda kas purustava või ülesehitava energiapuhanguna. Leia kuldne kesktee säästes ennast ja teisi. Tööta oma vihaga: leia vihastamise põhjus ja kõrvalda see - lahenda probleem!

Austa oma vanemaid, õpetajaid ja eakaid inimesi! Neid austades austad ka nende õpetust ja kogemusi. Austades oma valikuid ja oma teadmisi, austame iseennast ja oma õpetajaid, kellelt me teadmised oleme saanud.

Tee oma tööd ausalt! Töö on see, mille eest raha teenitakse. Veendu, kas sa ikka teed tööd, mis sulle meeldib, või teed seda üksnes raha pärast. Sind ootab juba ammu sinu töö - anna endale võimalus temaga kokku saada! Töö on ka igasugune muu tegevus, mille eest otseselt raha ei anta: söögitegemine, kodu koristamine, porgandite rohimine, markide kogumine jne. Tee tööd rõõmsa südamega, siis on sellel ka rõõmustavaid tulemusi.

Näita tänulikkust igale elavale hingele. Me kõik olema ühest allikast ja üksteisest sõltuvad. Kõikidel on võrdne õigus elada selle päikese all - nii sipelgal, kalal, linnul, loomal kui inimesel, puudel, põõsastel ja rohul. Inimesel on vaid suurem vastutus, kuna temale on antud sügavamalt mõista. Siiski on ta ainult inimhing! Märka teisi enda ümber. Ole tänulik! Oska ütelda tänan ja palun. Need sõnad ei maksa midagi, kuid nende mõju on piiritu.

Eile on ajalugu. Homme on müsteerium. Täna on kingitus! Ela just siin ja praegu, ela täisverelist aktiivset elu. Iga tegu ja selle tagajärg, olgu see siis positiivne või negatiivne, annab kogemuse, millest tuleb õppida, et teha optimaalseid otsustusi ja valikuid ning oma teed mööda edasi liikuda. Reiki õpetab meid usaldama ennast, vastutama enese ja oma töö eest. Reiki avab silmad meie suhete sügavuse ja ehtsuse, asjade omavaheliste seoste, põhjuste ja tagajärgede nägemiseks.

Reiki ajalugu
Reiki taasloojaks ja sellele nime andjaks on jaapanlane dr Mikao Usui (1865-1926). Tõuke selleks andis tudengite esitatud küsimus, kas ka tavalised inimesed on võimelised tervendama nagu Jeesus Kristus ja Buddha. Aastaid sellele küsimusele vastust otsides õppis Usui sanskriti ja hiina keelt, et uurida vanu ürikuid. Ta veetis aastaid zen-kloostrites, lõpuks paastus ja mediteeris 21 päeva pühal Kurama mäel. Viimasel päeval tuli valgustumine ja pühitsus, mille läbi sai Usui sümbolid ning omandas võime edastada reiki tervendavat energiat.

Legend jutustab neljast imest päeval, mil Usui mäelt laskus. Kiirel laskumisel lõi ta varba vastu kivi veriseks. Valu pärast haaras ta instinktiivselt varbast kinni, ta tundis, et käed muutusid tuliseks, verejooks peatus ja haav kasvas kinni. Mäejalamil astus ta majja, kus rändureile süüa pakuti. Seal tellis ta tugeva söömaaja, mis polnud just kõige targem tegu pärast pikka paastumist. Kuid ei juhtunud midagi halba. Toidu toonud naine kannatas hambavalu käes. Usui pani käed ta põsele ja valu oli kui käega pühitud. Nüüd läks Usui kloostrisse, kus sai teada, et ta vaimsel juhil on artriidihoog. Usui tegi ka tema oma kätega terveks.

Usui proovis oma tervendusmeetodit esmalt iseenda ja oma perekonna peal. 1921. aastal asutas Usui Harajukus kliiniku, kus reiki praktikud tervendasid haigeid. Reikit tuldi ta juurde õppima kogu Jaapanist. Tema andekamaks õpilaseks ja järglaseks süsteemi hoidmisel ja arendamisel sai Chujiro Hayashi (1878-1941).

Kui Usui 1926. aastal suri, oli ta jõudnud välja õpetada 18 reikimeistrit-õpetajat. Hayashil oli omakorda palju õpilasi. Enne II maailmasõda rajas ta Tokyos reikikliiniku. Hayashi õpilane oli ka Hawayo Takata (1900-1980) Hawaiilt, kes sai reiki pühitsused 1937. aastal. Hayashi kuulutas ta oma järeltulijaks. Algselt hoiti reikit hoolikalt vaid Jaapanis ning pühitsused said vaid Jaapanis elavad haritud mehed. Tänu Takata suhtes tehtud erandile jõudis reiki ka läänemaailma. Tänaseks on Usui Shiki Ryohol neljas ülemmeister Phyllis Lei Furumoto.

Allikas: www.teraapia.com


Avalda arvamust antud teemal
Arvamuse avaldamiseks logi sisse! Konto puudub? Palun registreeri end.
 • Haldaja: Kaunis OÜ

EEVA naistekas

EEVA naistekas on veebikeskkond, mis on loodud eelkõige naistele ja siit leiab tasuta turu, sõbraliku õhkkonnaga foorumi, erinevate valdkondade artiklid, intervjuud, blogid, uudised, auhinnamängud, küsitlused ja palju muud huvitavat.

EEVA naistekas ootab Sind alati ja on Sinu jaoks olemas!

Sa oled siin: Esileht Artiklid Tervis & sport Mis on REIKI?